กิจกรรม

ทุก 1 การติดตาม "เพจหมอเห็ด" เท่ากับ คุณร่วมบริจาคเงิน 1 บาท
มอบให้แก่ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ / รพ.มะเร็งลพบุรี และ ผู้ป่วยมะเร็งไร้ญาติ
.
ในนาม บริษัท เซนทอล จำกัด
ขอเป็นส่วนหนึ่งมอบเงินบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
จากยอดผู้ติดตาม “เพจหมอเห็ด” เพจที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เพจหมอเห็ด
(เพจที่นำเสนอสาระความรู้เรื่อง โรคมะเร็ง และ สุขภาพ มาฝากเพื่อนๆให้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ)